Terms and conditions

HANDELS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Handelsbetingelser og vilkår gældende fra 1. januar 2023

Disse handelsbetingelser omfatter produkter og tjenester udbudt af Theilgaard Academy, Photographer Helga Theilgaard, CVR nr. 26 44 97 31, Frederiksborggade 20B, 3. th., 1360 København K., Danmark, www.theilgaardacademy.com, mobil 26 84 40 43, helga@theilgaardacademy.com

Uddannelser

Der er bindende tilmelding til vores et-årige uddannelser Certified Portrait Photographer og Master in Photography ved optag og tilmelding. Du er dermed forpligtiget til at betale det fulde deltagerbeløb. Dette gælder også ved ratebetalinger.

I forbindelse med Covid-19 eller lignende pandemier og force majeure situationer bliver uddannelserne afviklet under de gældende retningslinjer enten ved fysisk at opdele holdet og undervise over flere dage eller ved online undervisning.

Hvis du bliver syg eller på anden måde er forhindret i at deltage, er du velkommen til at overdrage din plads til en anden. Dette skal blot aftales på forhånd med Theilgaard Academy.

Eventuel framelding skal ske skriftligt til Theilgaard Academy på helga@theilgaardacademy.com. Du vil modtage en bekræftelse på din framelding efter 2 hverdage. Først når du har modtaget bekræftelsen, er din afmelding registreret.

Theilgaard Academy forbeholder sig ret til at rykke opstarten af en uddannelse både fysisk og online, hvis det findes nødvendigt.

Ved aflysning af en uddannelse fra Theilgaard Academys side refunderes det fulde beløb, hvis det endnu ikke er påbegyndt og delvist, hvis uddannelsen er påbegyndt.

Masterclass, workshops, onlineforløb, mentorforløb og foredrag

Der er bindende tilmelding til vores 12-ugers Masterclass, 1-5 dages workshops, mentorforløb og foredrag – dette gælder også hvis det er online mentorforløb og workshops. Du er dermed forpligtiget til at betale det fulde deltagerbeløb. Dette gælder også ved ratebetalinger.

En evt. framelding skal ske skriftligt til Theilgaard Academy på helga@theilgaardacademy.com. Du vil modtage en bekræftelse på din framelding efter 2 hverdage

Hvis du bliver syg eller på anden måde er forhindret i at deltage, er du velkommen til at overdrage din plads til en anden. Dette skal blot aftales på forhånd med Theilgaard Academy.

Theilgaard Academy forbeholder sig ret til at rykke opstarten af en Masterclass, workshop eller mentorforløb både fysisk og online, hvis det findes nødvendigt.

Ved aflysning af et forløb fra Theilgaard Academy side refunderes det fulde beløb, hvis det endnu ikke er påbegyndt og delvist, hvis forløbet er påbegyndt.

Rettigheder

Alle rettigheder til uddannelser, workshops, foredrag samt digitale produkter tilhører Theilgaard Academy. Ved køb opnås licens til at benytte det købte produkt som angivet under det pågældende produkt.

Der er ikke fortrydelsesret på digitale produkter, medmindre andet er angivet, og adgangen til dette er strengt personligt.

Alle priser er i danske kroner og ekskl.  moms medmindre andet er angivet.Accept af handelsbetingelser og vilkår

Theilgaard Academy giver ingen garanti for, at du skaber resultater eller tjener penge med den viden eller de idéer, metoder, værktøjer og strategier, du får gennem dit køb af produkter og services udbudt af Theilgaard Academy.

Ved at anvende viden og indhold fra Theilgaard Academy eller ved at indgå nogen form for samarbejde accepteres ovenstående vilkår uden forbehold.


Retstvister

Enhver tvivl, der måtte udspringe af denne handels- og leveringsbetingelser forhandles mellem parterne. I mangel af enighed gennem forhandling, inddrages Dansk Journalistforbunds juridiske konsulenter.